Logo

Mở tài khoản Chứng khoán
trực tuyến

Logo

Quý khách vui lòng chọn dịch vụ

Quý khách vui lòng chuẩn bị:
  1. CMND/CCCD còn hiệu lực theo quy định.
  2. Máy tính hoặc Điện thoại có Camera.
  3. Sử dụng điện thoại IOS 12.4.1 hoặc Android 9.0 trở lên.
Lưu ý: Quý khách Tải/chụp CMND/CCCD và quay video khuôn mặt để được xác thực eKYCký hợp đồng điện tử

Mở tài khoản Chứng khoán
trực tuyến